I. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informații care vă pot identifica direct sau indirect. În sfera datelor cu caracter personal sunt incluse elementele de identificare, precum: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile privind situația financiară. Această listă ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie
.

II. ÎN CE CONSTĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Noțiunea de prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

III. CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu/corespondență, ocupație, datele înscrise în cartea de identitate.

Pe lângă aceste date, vor fi prelucrate și alte categorii de date cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, date cu caracter special, necesare pentru a fi transmise referenților de vânzări pentru obținerea ofertelor și încheierea contractelor de asigurare, precum:

 1. Date personale de identificare, necesare pentru încheierea în mod valabil a mandatului în brokeraj și a contractelor de asigurare și derularea raporturilor contractuale aferente.
 2. Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională, colectate, în principal, în cazul asigurărilor de răspundere civilă profesională și în cazul altor produse de asigurare.
 3. Date cu caracter personal privind activitățile de afaceri și ocupația desfășurată de o persoană fizică, colectate în cazul asigurărilor de răspundere civilă profesională și în cazul altor produse de asigurare.
 4. Date privind bunurile deținute, necesare în special în cazul asigurărilor RCA, Casco și bunuri.
 5. Detalii financiare, necesare pentru analizarea nevoii de asigurare și identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitățile financiare.
 6. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor), necesare în vederea asigurării îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea dvs. precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice a platformelor online utilizate de Siguu.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că atunci când încheiați, în calitate de reprezentant al societății dvs, un contract în interesul acesteia, sunteți protejați de Regulament ori de câte ori datele dvs cu caracter personal, deși sunt făcute publice conform legii prin Registrul Comerțului, sunt prelucrate pentru un alt scop decât cel ce coincide cu desfășurarea activității societății pe care o reprezentați.

IV. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit in continuare „Operatorul”) este Siguu Broker de Asigurare SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București Bd. Timișoara, nr. 26, biroul nr. 131, Sector 6, cod poștal 061331, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10968/2022, cod unic de înregistrare fiscală 46276285.

Pentru furnizarea oricăror informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter privat vă încurajăm să contactați responsabilul cu protecția datelor:

 • La adresa de e-mail: [email protected],
 • Prin poștă sau curier la adresa: Bucureşti, Bd. Timișoara, nr. 26, biroul nr. 131, Sector 6, cod poștal 061331

V. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Siguu Broker de Asigurare SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, relevante și limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • corecte, complete și actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

VI. TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – conform art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării unui contract. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este necesar să prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – conform art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Suntem obligați să solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale și de supraveghere în legătură cu raportările către acestea.
 3. În scop de marketing – conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date cu caracter personal dacă persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente. Prin autentificarea în aplicația de comercializare electronică a Siguu Broker de Asigurare SRL – siguu.com – vă exprimați consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor arătate anterior.
 4. În scopul îmbunătățirii serviciilor noastre – intenția noastră permanentă este de a oferi cea mai buna experiență de achiziționare online a serviciilor de asigurare, astfel că putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul de cumpărător al persoanei vizate.

În scopurile arătate mai sus, Siguu Broker de Asigurare SRL va transmite datele cu caracter personal colectate societăților de asigurare emitente ale ofertelor și polițelor de asigurare sau altor creatori de produse de asigurare. De asemenea, Siguu Broker de Asigurare SRL va putea transmite aceste date și altor categorii de destinatari, precum autorități de supraveghere sau furnizori de servicii (cu titlu de exemplu: furnizori de soluții informatice, de servicii de arhivare, avocatură, poștă) necesare desfășurării obiectului său de activitate.

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita, prin orice modalitate, accesul la datele cu caracter personal ale dvs. prelucrate de catre Siguu Broker de Asigurare SRL rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, dreptul de a vă opune prelucrării acestor date, dreptul  la portabilitatea acestor date precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente.

VII. PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Siguu Broker de Asigurare SRL va folosi exclusiv în scopurile arătate anterior informațiile pe care le furnizați. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul siguu.com, vă exprimați consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

Siguu Broker de Asigurare SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Prin contactarea noastră în orice modalitate care presupune o comunicare între dumneavoastră și Siguu, vă exprimați consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în conformitate cu prevederile prezentei politici.

VIII. DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru emiterea de oferte și încheierea contractelor de asigurare, avem obligația de a comunica datele dumneavoastră cu caracter personal societăților de asigurare și/sau altor terți furnizori de servicii necesare pentru executarea obligațiilor Siguu și ale asiguratorilor față de dvs.

În acest scop, Siguu Broker de Asigurare SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

În celelalte situații, datele cu caracter personal prelucrate de Siguu Broker de Asigurare SRL pot fi comunicate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală sau contractuală pentru Siguu Broker de Asigurare SRL.

Siguu Broker de Asigurare SRL își asumă următoarele obligații:

 • va prelucra datele dvs prin intermediul aplicațiilor software și în scopurile arătate mai sus;
 • va adopta toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal colectate;
 • va respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal și va asigura, prin clauze subsecvente de confidențialitate, că această obligație este respectată de către toate persoanele care sunt autorizate de Siguu Broker de Asigurare SRL să prelucreze aceste date în scopurile arătate mai sus;
 • va ajuta societățile de asigurare și terții furnizori de servicii arătați mai sus să asigure respectarea obligațiilor legale, ținând seama de caracterul prelucrării efectuate;
 • societățile de asigurare și terții furnizori de servicii arătați mai sus vor șterge sau vor returna către Siguu Broker de Asigurare SRL toate datele cu caracter personal deținute în executarea contractului de asigurare și vor elimina copiile existente, cu excepția cazului în care legea va impune stocarea acestor date, dupa încetarea contractului;
 • va pune la dispoziția societăților de asigurare și terților furnizori de servicii arătați mai sus toate informațiile necesare pentru a asigura respectarea obligațiilor legale și contractuale legate de prelucrarea datelor cu caracter personal,;
 • va oferi consultanță societăților de asigurare și terților furnizori de servicii, în calitatea acestora de operatori de date sau persoane împuternicite ale Siguu Broker de Asigurare SRL prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligațiilor GDPR.

IX. PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE WEBSITE-URI

Website-ul siguu.com poate conține link-uri de acces către alte website-uri ale căror politici de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi diferite de cele prezentate în prezențele politici.

Vă rugăm să consultați cu atenție politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte website-uri, Siguu Broker de Asigurare SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise către aceste terțe părți.

În ce privește asigurarea RCA, vă rugăm să aveți în vedere dispozițiile legale precum cea prevăzută în art. 5 alin. (7) din Legea nr. 132/2017 care reglementează obligația dvs, în calitate de asigurat RCA, de a permite asigurătorului, la încheierea contractului RCA și pe parcursul derulării acestuia, accesul la baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, la evidența accidentelor și a cererilor de despăgubire anterioare și de a furniza informațiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului şi calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări A.S.F.

De asemenea, în vederea executării unor obligații legale, cum ar fi cea prevăzută în art. 15 „Reînnoirea contractului RCA” din Normă 20/2017 privind asigurările auto din România, Siguu Broker de Asigurare SRL va putea transmite către asigurătorul RCA, conform unui acord încheiat cu acesta, datele privind canalul de comunicare convenit cu Siguu pentru schimbul de informaţii în ceea ce priveşte reînnoirea contractului RCA (adresa de corespondență electronică și/sau număr de telefon) pentru ca asigurătorul RCA să va informeze, pe acel canal de comunicare, cu privire la data de încetare a contractului RCA cu 30 de zile înainte de încetarea acestuia.

În acest din urmă caz, aceste date vor fi protejate de Siguu Broker de Asigurare SRL față de asigurătorul RCA prin clauze de confidențialitate și clauze de limitare a utilizării (precum clauze de interzicere a desfășurării de către aceste persoane a activităților de marketing direct față de dvs).

X. PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE DE TIP COOKIE

Folosim tehnologii de tip Cookie plasate pe dispozitivul dvs când accesați website-ul nostru, în următoarele scopuri:

 • Gestionarea preferințelor în utilizarea site-ului nostru (de exemplu data și ora vizitei și istoricul de navigare) și de a îmbunătăți funcțiile acestuia.
 • Aplicarea de măsuri de securitate împotriva oricăror activități frauduloase.
 • Analiza modului în care site-ul nostru este accesat sau utilizat și performanța acestuia. Utilizăm aceste informații pentru a menține, opera și îmbunătăți serviciile noastre.
 • Transmiterea de reclame relevante pentru dvs și măsurarea eficienței acestora.

Utilizăm următoarele categorii de cookies și tehnologii:

 • Cookies persistente, stocate în arhiva browserul dispozitivului dvs. în mod permanent și utilizate ori de câte ori vizitați site-ul nostru, pentru a va reține setările și preferințele și a vă facilita utilizările succesive (de exemplu, pentru a nu fi nevoie să vă autentificați de fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru).
 • Cookies temporare care rămân în arhiva browserului dvs. doar pe durata utilizării site-ului nostru, pentru a analiza modelele de trafic ale utilizatorilor noștri, permițându-ne să identificăm și să rezolvăm problemele apărute în utilizare și să oferim o experiență de navigare mai bună.
 • Cookies publicitare, pentru a vă furniza reclame relevante pentru dvs., pentru a măsura performanța campaniilor agențiilor de publicitate, analizând interacțiunea dvs cu reclamele acestora, sau pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe website-uri/platforme de socializare (butoane de distribuire destinate afișării website-ului nostru pe aceste platforme),.

Terții cu care colaborăm în scopurile arătate mai sus, cum ar fi agenții de publicitate și furnizori de servicii externe, precum cele de analiză a traficului de internet, pot utiliza de asemenea cookies sau tehnologii similare pentru a colecta informații despre modul în care utilizați site-ul nostru. Permitem acestor terți să utilizeze cookies în scop de direcționare și publicitate mai relevantă pe site-ul nostru sau, după caz, pe alte pagini web utilizate de dvs.

Prelucrarea datelor de către acești terți sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale acestor terți, pe care le puteți consulta pe paginile lor web, scop în care va informăm că acești terți sunt următorii:

 • Parteneri de analize
 • Agenții de publicitate

Aveți dreptul să dezactivați modulele Cookie pe care le utilizăm pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a website-ului nostru. Setările din browser-ele de internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să modificați setările browser-ului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va acorda asistența necesară.

Va rugăm să aveți în vedere că dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite funcții ale website-urilor sau aplicațiilor noastre ori să beneficiați de cea mai bună experiență de utilizare a site-ului nostru.

XI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Siguu Broker de Asigurare SRL poate stoca datele cu caracter personal pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Stocăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost comunicate, pentru a satisface nevoile dumneavoastră și pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege, în special în ce privește datele necesare încheierii și executării contractelor de asigurare.

Datele personale furnizate pentru emiterea de oferte care nu sunt urmate de încheierea unui contract de asigurare sunt stocate pe o perioadă de 30 de zile de la data transmiterii ofertei sau până la retragerea consimțământului de către dvs, dacă acesta survine mai devreme.

Prelucrarea, inclusiv stocarea datelor, se va face pe durata mandatului precum și, în cazul încheierii unui contract de asigurare de către Siguu  Broker de Asigurare SRL în numele și pe seama dvs, pe o perioadă de 3  ani de la încetarea efectelor acestuia.

În general, perioada de timp în care sunt stocate datele cu caracter pesonal se determină în raport de următoarele criterii:

 • atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală în acest sens;
 • în cazul în care participați la o oferta promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • în cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebării dvs.;
 • în cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până la momentul retragerii consimțământului și a solicitării de ștergere a acestora.

XII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Siguu Broker de Asigurare SRL le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să solicități rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal dacă sunt inexacte și completarea dacă acestea sunt incomplete. Dacă̆ aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în anumite situații, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Acesta nu este un drept absolut, având în vedere că, în anumite situații, avem obligația de a păstra aceste date din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată, astfel încât să putem păstra aceste date, dar nu le putem utiliza sau procesa. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice, și anume:
  1. exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Siguu) să verifice corectitudinea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală și persoana vizată solicită restricția de utilizare a acestora;
  3. datele nu mai sunt necesare de către operator pentru executarea obligațiilor sale contractuale sau legale;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date în altă bază de date.
 6. Dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul exprimat – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul exprimat în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu afectează̆ legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – aveți dreptul să depuneți o plângere în față autoritățiii de protecție a datelor din țara dumneavoastră de domiciliu sau de reședință pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Siguu.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – aveți dreptul de a vă dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe link-ul „dezabonare” aflat în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către Siguu Broker de Asigurare SRL atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț.
 11. Dreptul de a dezactiva modulele cookies. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care Siguu Broker de Asigurare SRL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Siguu. Într-o astfel de situație este necesar să faceți dovadă identității dumneavoastră.

XIII. SOLICITĂRI JURIDICE

Colectăm, prelucrăm și transmitem datele dumneavoastră către autoritățile de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități în următoarele condiții, fără a se limita la acestea:

 • Cu titlu de răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă nu afectează utilizatorii și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 • Atunci când considerăm, cu bună-credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizare neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și alte terțe persoane, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare.
 • Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre.

XIV. RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În anumite situații, când este absolut necesar, este posibil să oferim informații partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în vederea oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință.

Informațiile prelucrate de Siguu Broker de Asigurare SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât cea în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel profesional.

XV. SECURITATEA PRELUCRĂRI

Siguu Broker de Asigurare SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu rigorile GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștrii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama noastră sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și rigorile GDPR, în conformitate cu prevederile prezenței politici.

XVI. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Website-ul siguu.com poate conține legături către alte website-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Siguu Broker de Asigurare SRL.

Siguu Broker de Asigurare SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor website-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor website-uri. Siguu Broker de Asigurare SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul pe respectivele website-uri.

Cu toate că depunem toate eforturile, Siguu Broker de Asigurare SRL nu garantează faptul că serviciile vor fi furnizate neîntrerupt prin intermediul website-ului siguu.com, server-ul pe care este găzduit website-ul este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

  Setări

  Întrerupere