REGULAMENT

privind inscrierea la concursul

„CASTIGA UN VOUCHER DE ASIGURARE PENTRU AFACEREA TA

CU ACOPERIRE DE PANA LA 1.500.000 EURO”


Sectiunea 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 1. Organizatorul este SIGUU BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate cu raspundere limitata inmatriculata in Romania, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 3, B-dul Decebal, nr. 12, bloc S7, sc. 1, et. 5, ap. 15, camera 1, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10968/2022, cod unic de inregistrare 46276285, reprezentata la autentificarea prezentului inscris de Stein Dante, cod numeric personal 1620605400625, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului nr. 102 – 104, et. 4, ap. D6, in calitate de administrator.

Concursul este organizat cu sprijinul GR8 RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L., societate cu raspundere limitata inmatriculata in Romania, cu sediul in Mun. Brasov, Str. Miraslau, nr. 35, Jud. Brasov, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J08/915/2002, cod unic de inregistrare 14758235, reprezentata prin Dima Doru, in calitate de administrator (denumita in continuare „Partenerul”).

 1. Regulamentul privind inscrierea la concursul „CASTIGA UN VOUCHER DE ASIGURARE PENTRU AFACEREA TA CU ACOPERIRE DE PANA LA 1.500.000 EURO” (denumit in continuare „Concursul”) este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. 

Regulamentul Concursului (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) este disponibil spre informare, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe website-ul Organizatorului, pe intreaga perioada a Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, in conditiile prevazute in art. 1.4 de mai jos. Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. 

 1. Conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului conform prezentului Regulament Oficial, precum si regulile mecanismului de desemnare a castigatorului se regasesc in cuprinsul sectiunilor de mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau prelungi desfasurarea acestuia, prin incheierea unui act aditional la Regulamentul Oficial, in conditiile in care apar evenimente neprevazute sau care nu pot fi estimate, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe website-ul: www.siguu.com/AsiguuraredeAfacere. Modificarile si/sau completarile vor fi aduse la cunostinta participantilor la Concurs cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 

 2. Participantii la acest Concurs (denumiti in continuare „Participantii”) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos. 

 3. Participantii beneficiaza de asistenta (raspunsuri la intrebari referitoare la Concurs) din partea Organizatorului si a Partenerilor in informarea initiala asupra Concursului si la adresa de e-mail [email protected] pe durata Concursului, pana la anuntarea persoanei desemnate castigatoare a Concursului (denumita in continuare „Castigatorul”).


Sectiunea 2. NATURA, SCOPUL SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national, online, pe website-ul https://www.research.net/r/9SD9QTR, fiind destinat persoanelor care indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite in prezentul Regulament Oficial la sectiunile 5 si 6. 

 2. Participarea la concursul „CASTIGA UN VOUCHER DE ASIGURARE PENTRU AFACEREA TA CU ACOPERIRE DE PANA LA 1.500.000 EURO” se face prin completarea chestionarului disponibil pe website-ul https://www.research.net/r/9SD9QTR

 3. Prin acest Concurs, Organizatorul isi propune sa sprijine mediul antreprenorial din Romania prin oferirea unui voucher de asigurare in valoare de 2000 de Euro cu acoperire de bunuri de pana la 1.500.000 Eur (suma neta). Voucherul poate fi utilizat pentru a achizitiona orice tip de asigurare de pe website-ul www.siguu.com in limita valorii sale.


Sectiunea 3. PERIOADA SI STRUCTURA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

 1. Concursul se desfasoara in perioada 10 octombrie 2023 ora 9:00 – 30 noiembrie 2023, ora 00:00 dupa cum urmeaza:

Inscrierea Participantilor: până pe 30 noiembrie 2023, ora 00:00 completand Chestionarul de pe website-ul https://www.research.net/r/9SD9QTR

Anuntarea Castigatorului: 11 decembrie 2023, prin e-mail. După acest anunt, in maxim 7 zile lucratoare, Castigatorul va fi contactat telefonic si pe e-mail de catre Organizator pentru confirmarea statutului de castigator, iar apoi va fi anuntat pe e-mail despre urmatorii pasi pentru a intra in posesia premiului.

 1. Tragerea la sorti a Castigatorului se va realiza la data de 5 decembrie 2023 prin website-ul https://www.random.org/, in prezenta unui notar public. 

 2. Organizatorul poate hotari oricand modificarea duratei Concursului si, implicit, a oricarei perioade mentionate la art. 3.1 si art. 3.2 de mai sus, prin incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial intocmit de catre Organizator, ce va fi considerat parte integrata a Regulamentului Oficial si va fi adus la cunostinta Participantilor prin publicarea pe website-ul www.siguu.com/AsiguuraredeAfacere

 3. Persoana desemnata castigatoare va putea beneficia de un voucher de asigurare in valoare de 2000 de Euro ce va putea fi utilizat pentru a achiziona orice tip de asigurare de pe website-ul Organizatorului, www.siguu.com, in limita valorii voucherului, cu acoperire de bunuri de pana la 1.500.000 Eur (suma neta)*. Se va acorda 1 (un) premiu conform detalierii de la sectiunea 8.1. Prezentul Regulament Oficial stabileste conditiile de eligibilitate, iar participantii la Concurs se vor informa cu privire la optiunile de inscriere. 

* Toate sumele exprimate in EUR sunt calculate de Organizator la cursul BNR din data semnarii contractului ce urmeaza a fi incheiat intre Castigator si Organizator; toate transferurile, platile si raportarile financiare vor fi exprimate in lei, considerand echivalentul in lei la cursul de schimb mentionat mai sus.

 

Sectiunea 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Pentru participarea la concursul „CASTIGA UN VOUCHER DE ASIGURARE PENTRU AFACEREA TA CU ACOPERIRE DE PANA LA 1.500.000 EURO” este necesara completarea Chestionarului, disponibil gratuit pe website-ul: https://www.research.net/r/9SD9QTR. Inscrierea va avea loc prin exprimarea consimtamantului persoanei fizice care a completat Chestionarul ca isi doreste sa fie inclus in lista de Participanti la Concurs.

Chestionarul va fi completat integral si complet de catre Participanti direct pe website-ul https://www.research.net/r/9SD9QTR, iar acesta va cuprinde: 

 • Nume si prenume;

 • Compania;

 • Numar de telefon;

 • Adresa de e-mail;

 • Acordul/dezacordul cu privire la participarea la Concurs si la aplicarea Regulamentului Oficial. 

 • Intrebari cu privire la profilul companiei. 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs orice Participant care nu a completat Chestionarul pana la termenul limita – 30 noiembrie 2023, ora 00:00. 

 2. Organizatorul va trage la sorti, la data de 5 decembrie 2023, in prezenta notarului public, 2 (doua) rezerve pentru premiul care se acorda. 

 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Castigatorului documente care sa ateste veridicitatea datelor declarate in Chestionar, potrivit art. 4.1 de mai sus, pentru oferirea premiului si pentru incheierea contractului dintre Organizator si Castigator, iar Castigatorul are obligatia sa le transmita pe e-mail, in termen de 48 de ore de la primirea unei astfel de solicitari din partea Organizatorului. 

Daca aceste documente nu sunt trimise in timpul specificat sau nu sunt conforme cu cele declarate in Chestionarul completat, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice Castigatorul si sa notifice ca si castigator prima rezerva trasa la sorti in prezenta notarului public, urmand a fi parcursa aceeasi procedura de notificare si solicitare de informatii pentru verificarea veridicitatii datelor declarate in Chestionarul completat. Organizatorul are la dispozitie 7 zile lucratoare pentru a valida documentele primite de la Castigator sau rezerva.


Sectiunea 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 1. Pot participa la Concurs persoanele fizice cu rezidenta in Romania. 

 2. Participantii la Concurs pot completa Chestionarul o singura data.

 3. Participantii au obligatia sa completeze Chestionarul folosind date de contact valabile si complete. Organizatorul are dreptul de a nu introduce in procedura de tragere la sorti, respectiv de a nu primi/de a exclude din Concurs persoanele care au utilizat date nereale sau incomplete in Chestionar. 

 4. Completarea Chestionarului echivaleaza cu acordarea consimtamantului Participantului pentru:

 • participarea la Concurs;

 • transmiterea catre Organizatorul Concursului a datelor pe care Participantul le completeaza in platforma https://www.research.net/r/9SD9QTR de catre Partenerul GR8 Research & Development S.R.L., pentru procesare in scopurile indicate in Sectiunea 11 din Regulamentul Oficial;

 • prelucrarea datelor personale ale Participantului de catre Organizator si de Partenerul implicat in organizarea Concursului;

 • utilizarea informatiilor prevazute la art. 4.1. si 4.4. de mai sus, puse la dispozitia Organizatorului in legatura cu Concursul/participarea la Concurs, in vederea oferirii premiului;

 • a fi contactati in legatura cu Concursul de catre Organizator sau Partenerul Organizatorului prin SMS, WhatsApp sau pe platforme digitale precum Meta, LinkedIn, Google sau altele.

 1. Participarea la Concurs nu este permisa:

 • Organizatorului si Partenerilor Organizatorului direct implicati in organizarea si desfasurarea Concursului: Siguu Broker De Asigurare S.R.L., GR8 Research & Development S.R.L. si orice alt partener in organizarea Concursului.

 • angajatilor Organizatorului si angajatilor Partenerilor acestuia implicati direct in organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrilor familiilor acestora (sot/sotie si rude de gradul I si II). 


SECTIUNEA 6. CONDITIILE PENTRU ELIGIBILITATEA PARTICIPANTILOR

 1. Participantii trebuie sa indeplineasca conditiile generale de eligibilitate stabilite in ceea ce urmeaza pentru a fi inclusi in procesul de selectie si apoi desemnati castigatori sau rezerve

 • Sunt persoane fizice cu rezidenta in Romania.

 • Au completat Chestionarul integral si complet pana la termenul limita.

 • Detin parti sociale sau actiuni majoritare intr-o societate inmatriculata in Romania sau au dreptul conventional ori legal de reprezentare a unei societati inmatriculate in Romania la semnarea contractului de asigurare cu Organizatorul in cazul in care sunt desemnati Castigator.

Participantii care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptati pentru a fi inclusi in procesul de tragere la sorti. 


Sectiunea 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 1. In vederea desemnarii Castigatorului si a rezervelor, se va aplica urmatoarea procedura:

 • Se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate a participantilor.

 • Se va intocmi o lista in excel cu Participantii, fiecarui Participant corespunzandu-i un numar de intrare. 

 • Se va folosi website-ul https://www.random.org/ pentru tragerea la sorti a unui (1) Castigator si a celor doua (2) rezerve pentru Castigator, in prezenta unui notar public. 

 1. Inscrierile provenite prin tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului nu vor fi acceptate in cadrul prezentului Concurs. 

Orice tentativa de frauda identificata de catre Organizator in cadrul acestui Concurs va fi sanctionata prin excluderea Participantului din Concurs.

 1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 • completarea Chestionarului pe un alt website decat mecanismul mentionat la 7.2 ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator; 

 • indicarea unei adrese de e-mail incorecte / incomplete in cadrul Chestionarului; 

 • orice eroare in datele furnizate de catre Participantii inscrisi; lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, integritatea si validitatea acestora fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui Participant sau imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza caracterului neinteligibil al datelor personale; 

 • erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/ altor dispozitive de catre Participant (intreruperea sursei electrice a dispozitivului, erori date de sistemul de operare instalat pe dispozitive, erori date de virusarea sistemului de operare al dispozitivelor, erori date de folosirea cu rea-vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului sau alte asemenea); 

 • erori cauzate de folosirea de catre Participanti a oricaror alte tehnologii. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Program. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritati, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare). 

Participantii se supun deciziilor adoptate de Organizator in privinta Participantului care va intra in posesia premiului, precum si a calendarului ulterior Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice inscriere care nu respecta regulile Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. 

 1. Participantii au dreptul sa isi publice participarea la Concurs/informatii referitore la statutul de castigator prin mediatizarea acestora pe orice canale de comunicare on-line cum sunt: conturile de Facebook, Twitter etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant sa inceteze promovarea Concursului, in cazul lipsei acordului Organizatorului de asociere a Concursului cu terte parti implicate in mediatizarea Concursului, Participantii fiind obligati sa dea curs oricaror astfel de cereri ale Organizatorului. 


 Sectiunea 8. PREMII ACORDATE 

 1. Organizatorul ofera urmatorul premiu: 

 • 1 (un) voucher de asigurare in valoare de 2000 de EUR cu acoperire de bunuri de pana la 1.500.000 EUR. Voucherul poate fi utilizat pentru a achiziona orice tip de asigurare de pe website-ul www.siguu.com in limita valorii sale de 2000 de EUR. Voucherul va avea valabilitatea de 1 (un) an incepand cu data revendicarii sale de catre Castigator.

* Toate sumele exprimate in EUR sunt calculate de Organizator la cursul BNR din data semnarii contractului dintre Organizator si Castigator. 

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si sa vireze impozitul aplicabil veniturilor din premii, datorat de castigator in conformitate cu prevederile Titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul fiind final. In acest sens, valoarea unitara a premiilor mentionata la Sectiunea 3.3 si 8.1 reprezinta valoarea neta dupa retinerea la sursa a obligatiilor fiscale prevazute de legea aplicabila. Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiul obtinut, orice alte obligatii de natura fiscala, in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a Castigatorului.

 2. Pentru acordarea premiului, prima de asigurare in valoare de pana la 2000 EUR potrivit voucherului de asigurare mentionat la pct. 8.1 va fi suportata de catre Organizator; pentru acordarea premiului se va incheia un contract cu Participantul desemnat Castigator, a carui forma este stabilita de catre Organizator.

 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul in urmatoarele situatii: 

 1. daca Participantul nu respecta oricare dintre prevederile cuprinse in acest Regulament Oficial ori termenii si conditiile de utilizare a website-urilor; 

 2. daca Participantul a incercat fraudarea sistemului/mecanismului Concursului sau a intreprins orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau imaginea Organizatorului ori a incercat sa deturneze sumele reprezentand finantarea acordata de catre Organizator. 

 1. Nu este posibila modificarea valorii voucherului de asigurare oferit de catre Organizator in cadrul Concursului dupa desemnarea Castigatorului, precum nici inlocuirea acestuia cu un alt bun sau serviciu. 


Sectiunea 9. PROCEDURA DE CONTESTARE A CASTIGATORILOR 

 1. Contestatiile privind procesul de desemnare a castigatorului Concursului se pot face in termen de 48 ore de la data afisarii numelui Castigatorului pe website-ul www.siguu.com/AsiguuraredeAfacere. Contestatia se trimite prin e-mail la adresa [email protected] si va cuprinde in mod obligatoriu: (i) numele si prenumele contestatorului; (ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 

 2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 7 zile lucratoare de la data primirii lor, iar raspunsul va fi comunicat contestatorului, in consecinta, pe e-mail.


Sectiunea 10. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI 

 1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme intampinate de Participanti la inscrierea in Concurs, straine de persoana Organizatorului, precum cele cauzate de furnizorul serviciului de Internet, conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs sau dispozitivele pe care le foloseste. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului serviciului de Internet sau blocarea accesului la Internet din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului. 

 2. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui vizitatorilor Website-ului, sau in cazul in care acestia afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala, responsabilitatea revenind in totalitate Participantului, dupa caz. 

 3. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinte, directe sau indirecte, care pot aparea ca urmare a participarii sale la acest Concurs. 

 4. Obligatii asumate de Participanti: 

 • Sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete; 

 • Participarea la Concurs se va desfasura in perioada 10 Octombrie – 30 noiembrie 2023; 

 • Participantul desemnat Castigator va primi premiul in urma incheierii unui contract semnat intre Castigator si Organizator. Refuzul de a semna contractul va insemna nevalidarea Participantului ca si Castigator. Nerespectarea contractului, a termenilor si a obligatiilor care ii revin Castigatorului va presupune consecintele stabilite prin contractul semnat si agreat intre cele doua parti. 

 1. Participantii recunosc faptul ca participarea la Concurs presupune cunoasterea integrala a Regulamentului Oficial si acceptarea tuturor prevederilor acestuia, angajandu-se sa respecte toate obligatiile care le revin in calitate de Participanti. Incalcarea oricaror prevederi ale Regulamentului Oficial da dreptul Organizatorului de a elimina respectivul Participant din Concurs. 


Sectiunea 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 1. In vederea desfasurarii Concursului, Organizatorul prelucreaza datele personale ale persoanelor fizice participante, in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) si cu toate prevederile legale incidente in materie. 

 2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor, partenerilor contractuali ai Organizatorului si altor persoane implicate in Concurs (strict in scopul implementarii Concursului), incluzand Partenerul GR8 Research & Development S.R.L.

 3. Datele personale prelucrate: nume, prenume, oras, e-mail, telefon, acestuia. Alte date personale prelucrate: log-uri pentru accesul pe platforma de Concurs, date referitoare la reclamatiile/contestatiile Participantului, semnatura, acele date ce se vor regasi in contractul ce se va semna de catre Participantul desemnat Castigator cu Organizatorul. 

 4. Scopul prelucrarii: organizarea si desfasurarea Concursului, transmiterea de invitatii si comunicari post Concurs in legatura cu Concursul, oferirea de raspunsuri la eventualele reclamatii ce au legatura cu Concursul, comunicari in legatura cu Concursul, inclusiv prin SMS, WhatsApp sau pe platforme digitale precum Meta, LinkedIn, Google sau altele.

 5. Temeiul prelucrarii: indeplinirea obligatiilor contractuale in ceea ce priveste desfasurarea Concursului si in cazuri limitate consimtamantului persoanei vizate, indeplinirea obligatiilor legale si respectiv apararea intereselor legitime. 

 6. Durata prelucrarii: Datele vor fi prelucrate pe intreaga durata necesara indeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate si inca 3 ani de la incetarea Concursului. 

 7. Drepturile persoanelor vizate conform legislatiei privind protectia datelor in vigoare: 

 • Dreptul la informare si acces – in calitate de Participanti la Concurs, puteti solicita informatii si detalii privind activitatile de prelucrare a datelor personale. 

Suntem atenti la asigurarea dreptului dumneavoastra de a primi informatii clare, transparente, usor de inteles si accesibile cu privire la modul in care va prelucram datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le detineti in acest sens si care sunt prezentate si in acest document. 

 • Dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele dumneavoastra personale pe care le prelucram sunt incorecte, incomplete, inexacte, puteti solicita rectificarea sau completarea acestora printr-o simpla solicitare de rectificare trimisa la adresele indicate mai jos. 

 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat„) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege. Stergerea datelor poate avea loc in oricare dintre situatiile urmatoare: 

 1. nu mai avem nevoie de datele personale pentru indeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior; 

 2. va retrageti consimtamantul pe baza caruia le-am prelucrat anterior si nu exista un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; 

 3. va opuneti prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in scop de marketing direct (inclusiv, profilarea in scop de marketing direct); 

 4. va opuneti prelucrarii datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem sa demonstram ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra; 

 5. datele personale sunt prelucrate contrar legii; 

 6. datele personale trebuie sterse pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale. 

Va vom putea respinge solicitarea de stergere a datelor daca: 

 1. trebuie sa ne conformam unor obligatii legale de a pastra datele; 

 2. daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie. 

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: 

 1. contestati exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 

 2. prelucrarea este ilegala, dar va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; 

 3. in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

 4. in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. 

 • Dreptul de opozitie – va puteti opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim

 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. 

 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. 

Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila. 

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. 

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa Partenerului: GR8 Research & Development S.R.L., la adresa de e-mail [email protected], precum si la adresa Organizatorului: Mun. Bucuresti, Sector 3, B-dul Decebal, nr. 12, bloc S7, sc. 1, et. 5, ap. 15, camera 1, Romania, sau la adresa de email: [email protected]

Va rugam sa specificati in cererea dvs. ca va referiti la datele personale prelucrate in cadrul Concursului „CASTIGA UN VOUCHER DE ASIGURARE PENTRU AFACEREA TA CU ACOPERIRE DE PANA LA 1.500.000 EURO”. 

Aveti, de asemenea, dreptul de a depune plangere in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si de a va adresa justitiei. 

Date de contact si informatii legate de ANSPDCP gasiti pe site-ul http://www.dataprotection.ro/

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea Partenerului GR8 Research & Development S.R.L. sunt: [email protected].

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea Organizatorului Concursului sunt: [email protected].

 1. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partenerul GR8 Research & Development S.R.L. are calitatea de operator independent si nu isi asuma raspunderea pentru prelucrarile de date cucaracter personal efectuate de catre Organizator.

 2. In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Partener, acesta prelucreaza datele cu caracter personal conform Notei de informare disponibile pe website-ul urmator, care poate fi accesat oricand: www.siguu.com/termeni-si-conditii.


Sectiunea 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI 

 1. Concursul poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie caz fortuit sau forta majora (potrivit art. 1351 Cod Civil), inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Concursului, fie indeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat. 

 2. Concursul poate fi suspendat ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie. 


Sectiunea 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

 1. Prezentul Regulament Oficial este supus legii romane. 

 2. Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu acest Regulament Oficial se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului din Bucuresti.

 

Prezentul Regulament s-a incheiat la data de 10 octombrie 2023 data de la care intra in vigoare si este valabil pana la data de 31 decembrie 2023.

 

Redactat și autentificat la data de 10 octombrie 2023, într-un singur exemplar original, care se păstrează la arhiva societății profesionale notariale. 

S-au eliberat părții, la cerere, 3 (trei) duplicate de pe actul original, având aceeași forță probantă ca și originalul; 1 (un) exemplar dintre duplicatele eliberate la autentificare se păstrează la mapa de arhivă a societății profesionale notariale. 


ORGANIZATOR,

SIGUU BROKER DE ASIGURARE S.R.L.,

reprezentat de Stein Dante,

în calitate de Administrator