Asiguratorul plătește contravaloarea profitului brut și a costurilor majorate de lucru ca urmare a întreruperii parţiale sau totale a activităţii societății tale. Această întrerupere este cauzată de distrugerea sau avarierea bunurilor în urma producerii unui incendiu și/sau alte calamități naturale. Bunurile sunt asigurate prin poliţa pentru Clădire, conținutul acesteia și stoc de marfă.

    Setări

    Întrerupere