PID este prescurtarea de la Product Information Document. PID este documentul emis de Asigurător care include toate informațiile privind produsul de asigurare: tipul de asigurare, ce se asigură, ce nu se asigură, restricții de acoperire, obligațiile asiguratului, când începe și când încetează polița de asigurare, cum se plătește prima de asigurare și așa mai departe.

    Setări

    Întrerupere